És obligatori que les empreses disposin d’un protocol d’actuació contra l’assetjament sexual?

|És obligatori que les empreses disposin d’un protocol d’actuació contra l’assetjament sexual?

Com et podem ajudar?

És obligatori que les empreses disposin d’un protocol d’actuació contra l’assetjament sexual?

Sí. Disposar d’un protocol d’assetjament laboral és una obligació. Independentment de la mida de l’empresa, haurà de tenir amb un pla d’actuació davant d’aquestes situacions.

La companyia és responsable de l’assetjament que pot exercir el treballador. Si l’assetjament es produeix dins de l’empresa i no es compleix amb el protocol, podria comportar sancions a l’entitat.