Quan s´ha de pagar l´impost sobre el CO2 dels vehicles de l´exercici 2022?

|Quan s´ha de pagar l´impost sobre el CO2 dels vehicles de l´exercici 2022?

Com et podem ajudar?

Quan s´ha de pagar l´impost sobre el CO2 dels vehicles de l´exercici 2022?

Si s´ha domiciliat el pagament, s´efectuarà el càrrec en compte el 20 de novembre de 2023.

Si no s´ha domiciliat el pagament, a partir de l´1 de setembre de 2023 es pot pagar des de la consulta del padró.

Les persones titulars de vehicles nous al padró rebran una notificació de la liquidació on s’indicarà el termini d’ingrés.