Quines obligacions fiscals incorpora el nou Règim de Societats Civils?

|Quines obligacions fiscals incorpora el nou Règim de Societats Civils?

Com et podem ajudar?

Quines obligacions fiscals incorpora el nou Règim de Societats Civils?

A partir de l´exercici 2016, les societats civils amb objecte mercantil, passen a tributar per l´impost de societats, la qual cosa comporta presentar anualment la liquidació d’aquest impost. Com a conseqüència, hauran de portar comptabilitat d´acord amb el Codi de Comerç. Els rendiments de l´activitat ja no s´imputaran a la declaració de renda dels socis, sinó que aquests hauran de percebre la seva retribució via nòmina o dividends.