Si resideixo en un habitatge de lloguer, quan faci la meva declaració de renda anual ¿tinc dret alguna deducció per el pagament del lloguer?

|Si resideixo en un habitatge de lloguer, quan faci la meva declaració de renda anual ¿tinc dret alguna deducció per el pagament del lloguer?

Com et podem ajudar?

Si resideixo en un habitatge de lloguer, quan faci la meva declaració de renda anual ¿tinc dret alguna deducció per el pagament del lloguer?

Si el teu contracte de lloguer és anterior a l’01/01/2015, pots tenir una deducció del 10.05% de les quantitats pagades pel lloguer, sempre que compleixis una sèrie de requisits.

A més de la deducció que preveu el paràgraf anterior, si vius a la comunitat autònoma de Catalunya, també podràs tenir dret d´una deducció del 10% de l’import pagat pel lloguer, sent l’import màxim d´aquestà 300 euros anuals si la declaració és individual o 600 euros anuals si la declaració és conjunta. Per això cal que compleixis una sèrie de requisits de renda i de circumstàncies personals.