Com es comptabilitza el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables en operacions de compra ?

|Com es comptabilitza el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables en operacions de compra ?

Com et podem ajudar?

Com es comptabilitza el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables en operacions de compra ?

Si es rep una factura en la que ens repercuteixen de forma separada l´impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables procedirem a comptabilitzar-lo com més import del preu de compra del producte ( compte 600 deure).

Si posteriorment se´ns produeix alguna de les circumstancies que donen dret a obtenir la devolució d´aquest impost especial , utilitzarem el compte 636 de devolució d´impostos (haver).