Quin són els límits per poder tributar per Mòduls (Estimació Objectiva)?

|Quin són els límits per poder tributar per Mòduls (Estimació Objectiva)?

Com et podem ajudar?

Quin són els límits per poder tributar per Mòduls (Estimació Objectiva)?

Els contribuents que superin els següents límits quedaran exclosos de poder tributar en el Mètode de Estimació Objectiva de IRPF i en el Règim Simplificat de IVA:

Volum de ingressos superiors a 250.000€, pel conjunt de les seves activitats. Les operacions en les que existeixi obligació d´expedir factura quan el destinatari sigui un empresari, no podran superar els 125.000€.

Volum de compres superior a 250.000€, quedant excloses d´aquest límit les adquisicions d´immobilitzat.