Col·laboro amb una escola donant classes un cop a la setmana, m´he de donar d´alta?

|Col·laboro amb una escola donant classes un cop a la setmana, m´he de donar d´alta?

Com et podem ajudar?

Col·laboro amb una escola donant classes un cop a la setmana, m´he de donar d´alta?

No, ja que les classes no les duu a terme de forma habitual i mitjançant una ordenació de mitjans propis, per tant, no es pot qualificar d´activitat professional. Es tractaria d´un rendiment del treball, per tan, no s´hauria d´emetre cap factura, si no que simplement s´hauria de firmar un rebut que l´escola presentaria i amb una retenció a compte de l´impost sobre la renta de les persones físiques.

L´escola per la seva part, hauria d´ingressar aquesta retenció mitjançant el model 111 i en el resum anual (model 190), informar com a rendiment del treball, no com a rendiment de l´activitat econòmica.