Si he oblidat presentar la declaració de la renda, què es millor, regularitzar la situació o esperar una possible sanció?

|Si he oblidat presentar la declaració de la renda, què es millor, regularitzar la situació o esperar una possible sanció?

Com et podem ajudar?

Si he oblidat presentar la declaració de la renda, què es millor, regularitzar la situació o esperar una possible sanció?

Si la declaració sortia a pagar i la presentem fora de termini, abans que ho requereixi l´Administració s´haurà de pagar un recàrrec de l´1% i un altre 1% addicional per cada mes que excedeixi. Si se superen els 12 mesos, el recàrrec serà d´un 15% i, a més, s´hauran de pagar interessos de demora. En aquests casos es podrà aplicar un 25% de reducció si paguem en termini.

Si esperem que ens ho reclami Hisenda, s´inicia un procediment sancionador (art. 191 LGT) que, en el cas que sigui una infracció lleu, comporta una sanció del 50% de l´import deixat d´ingressar, al qual es pot aplicar les reduccions per conformitat (30%) i pagament en termini (40%).

Per tant, és clar que sempre és millor regularitzar la situació voluntàriament i fer-ho al més aviat possible.