Què cal fer si perdo la targeta d’identitat d’estranger/a (TIE)?

|Què cal fer si perdo la targeta d’identitat d’estranger/a (TIE)?

Com et podem ajudar?

Què cal fer si perdo la targeta d’identitat d’estranger/a (TIE)?

És el document destinat a identificar la persona estrangera al l’efecte d’acreditar la seva situació legal a Espanya. La targeta s’expedeix a totes aquelles persones a qui se’ls hagi concedit un visat o una autorització per a romandre a Espanya durant un període superior a sis mesos. En cas d’haver estat robada, extraviada, destruïda o inutilitzada, se’n pot sol·licitar un duplicat.