La mútua cobreix les despeses quan un treballador ha d’anar a rehabilitació i ha de desplaçar-se cada dia a les instal·lacions de la mútua?

|La mútua cobreix les despeses quan un treballador ha d’anar a rehabilitació i ha de desplaçar-se cada dia a les instal·lacions de la mútua?

Com et podem ajudar?

La mútua cobreix les despeses quan un treballador ha d’anar a rehabilitació i ha de desplaçar-se cada dia a les instal·lacions de la mútua?

Pels residents a la mateixa localitat on es presta l’assistència, es cobriran les despeses de transport col·lectiu, inclòs el taxi quan sigui prescrit pel facultatiu o autoritzat per l’entitat gestora.

En casos en què l’estat del malalt requereixi un mitjà de transport especial, com ara un taxi o una ambulància, caldrà l’aprovació del facultatiu de l’INSS o la mútua corresponent.

Per als residents a localitats diferents, s’abonaran les despeses d’autobús, tren, avió o vaixell tant d’anada com de tornada. A més, s’ha de compensar l’ús de vehicle particular si s’opta per aquest mitjà. L’ús del taxi serà cobert sota prescripció mèdica o autorització prèvia de l’entitat gestora quan no hi hagi mitjans de transport col·lectiu adequats.