Què és el mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI)? Quina serà la cotització per al 2024 i com evolucionarà?

|Què és el mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI)? Quina serà la cotització per al 2024 i com evolucionarà?

Com et podem ajudar?

Què és el mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI)? Quina serà la cotització per al 2024 i com evolucionarà?

Es tracta d’un increment de la cotització a la Seguretat Social de les empreses, autònoms i treballadors per compte d’altri. Aquesta cotització addicional nodrirà el fons de reserva de la Seguretat Social.

El sistema es va iniciar amb efectes retroactius a l’1 de gener del 2023 i s’estendrà fins al 2050. Per al 2024 serà del 0.7 %: el 0.58 % li correspondrà a l’empresa i el 0.12 % al treballador. En el cas dels autònoms, hauran d’afrontar íntegrament el 0.7 %. Aquest percentatge s’anirà incrementant gradualment fins a aconseguir els 1,2 punts percentuals al 2030 i romandrà fix fins al 2050.