Les cistelles de nadal són deduïbles en l´impost de societats? Es pot deduir l´ IVA?

|Les cistelles de nadal són deduïbles en l´impost de societats? Es pot deduir l´ IVA?

Com et podem ajudar?

Les cistelles de nadal són deduïbles en l´impost de societats? Es pot deduir l´ IVA?

Les cistelles de nadal son deduïbles en impost de societats? en la mesura en què formin part dels usos i costums de l´empresa (és a dir, que es repeteixin en el temps), respecte al seu personal i tindran la consideració de despesa deduïble a l´efecte de l´impost sobre societats.

L´IVA d´aquestes despeses no serà deduïble, ja que segons la Llei de l´impost sobre el valor afegit, no podran ser objecte de deducció les quotes suportades dels béns o serveis destinats a clients, assalariats o a terceres persones.