El lloguer d´un apartament turístic tributa per IVA?

|El lloguer d´un apartament turístic tributa per IVA?

Com et podem ajudar?

El lloguer d´un apartament turístic tributa per IVA?

L´activitat d´arrendament per períodes de temps d´habitatges o part dels mateixos, sense que vagin acompanyats de cap servei propi de la indústria hotelera, limitant-se a posar a disposició de l´arrendatari l´immoble, està exempt d´iva, de manera que no es repercutirà l´impost a l´arrendatari.

En el cas en que es prestin serveis d´hostaleria, com poden ser els serveis de restauració o la neteja diària de les habitacions, el lloguer tributarà al 10%.