Puc estalviar en l´impost de patrimoni aportant tresoreria a la meva societat ?

|Puc estalviar en l´impost de patrimoni aportant tresoreria a la meva societat ?

Com et podem ajudar?

Puc estalviar en l´impost de patrimoni aportant tresoreria a la meva societat ?

La intenció del legislador de l´impost de patrimoni es atorgar exempció a tots aquells béns que, sota una sèrie de condicions, estiguin afectes a una activitat econòmica.

En aquest sentit, els dipòsits bancaris es consideren patrimoni gravable del contribuent, en la mesura que no es fan servir per una activitat econòmica, i això amb independència que la seva titularitat sigui directament del contribuent o d´una societat propietat del mateix, doncs els elements no afectes a l´activitat, propietat de societats mercantils, són igualment objecte de tributació.

L´única manera de què aquesta aportació monetària a la societat estigués exempta a l´impost de patrimoni seria que es pogués acreditar que el seu destí té a veure amb l´activitat de la societat, com seria el cas d´una amortització de deute o la realització d´una inversió productiva en un termini relativament curt.