Si tanco l´empresa a meitat d´exercici fiscal, puc demanar devolució de la quota pagada del I.A.E. ( Impost Activitats Econòmiques)?

|Si tanco l´empresa a meitat d´exercici fiscal, puc demanar devolució de la quota pagada del I.A.E. ( Impost Activitats Econòmiques)?

Com et podem ajudar?

Si tanco l´empresa a meitat d´exercici fiscal, puc demanar devolució de la quota pagada del I.A.E. ( Impost Activitats Econòmiques)?

Es pot demanar devolució mitjançant la presentació d´un formulari, de la part proporcional de la quota que correspon a trimestres sencers on no he desenvolupat l´activitat, sempre i quan la quota a pagar no sigui de carácter nacional (per exemple, lloguer d´immobles).