Com tributa la devolució de l´excès sobre la “tarifa plana” en els autònoms societaris ?

|Com tributa la devolució de l´excès sobre la “tarifa plana” en els autònoms societaris ?

Com et podem ajudar?

Com tributa la devolució de l´excès sobre la “tarifa plana” en els autònoms societaris ?

Si en la declaració on es varen deduir aquestes quotes, es va descomptar en l´apartat de rendiments de treball; aleshores hauran de fer una sol.licitut de rectificació d´autodliquidació per cada exercici afectat.

Mentre que si es va col. locar com a menys rendiment de l´activitat econòmica, hauran de declarar-ho com a més ingrès en l´exercici que ho hagin cobrat.