Es deduïble en la Declaració de la Renda el pagament de deutes per derivació de responsabilitats en qualitat de responsable subsidiari d´una entitat?

|Es deduïble en la Declaració de la Renda el pagament de deutes per derivació de responsabilitats en qualitat de responsable subsidiari d´una entitat?

Com et podem ajudar?

Es deduïble en la Declaració de la Renda el pagament de deutes per derivació de responsabilitats en qualitat de responsable subsidiari d´una entitat?

Si, es deduïble en el moment que es fa efectiu el pagament, com a pèrdua patrimonial integrable en la base general.