Per a què serveix un informe de valoració?

|Per a què serveix un informe de valoració?

Com et podem ajudar?

Per a què serveix un informe de valoració?

La valoració d´una empresa serveix d´ajuda per obtenir d´un fi específic, bé sigui un assessorament en una possible operació de compravenda, als efectes de control intern, per a la sol·licitud de préstecs, etc. En uns i altres casos per a un millor coneixement del rendiment de la seva empresa és necessari tenir un coneixement exacte del seu valor, la qual cosa servirà també per a una presa de decisions àgil i amb coneixement de causa.
Per realitzar la valoració d´una empresa s´han de tenir en consideració les característiques de la mateixa, l´activitat que realitza i el sector en què opera.
Els mètodes utilitzats amb més freqüència per determinar el valor d´una empresa són el valor net comptable ajustat, Valor segons múltiples del Cash Flow, Valor en funció dels resultats futurs esperats, Valor segons operacions similars realitzades en el mercat.