En què consisteix el permís legal per causa de força major?

|En què consisteix el permís legal per causa de força major?

Com et podem ajudar?

En què consisteix el permís legal per causa de força major?

El permís per causa de força major, de 4 dies a l’any per treballador, és ideal per a atendre imprevistos de familiars i convivents (aquest concepte s’amplia fins a incloure, per exemple, companys de pis). Aquest permís es pot gaudir per jornades completes o per hores, fins a acumular els 4 dies.

Podrem utilitzar-lo sempre que sigui necessària la nostra presència i estigui relacionada amb malalties o accidents, i l’empresa té dret de demanar-nos que demostrem que aquestes circumstàncies són certes.