Una societat està obligada a presentar sempre pagament a compte de l’impost de societats?

|Una societat està obligada a presentar sempre pagament a compte de l’impost de societats?

Com et podem ajudar?

Una societat està obligada a presentar sempre pagament a compte de l’impost de societats?

No sempre és obligatori, podent donar-se diversos casos:

* Volum de negoci Estaran obligats en tot cas les empreses quin volum de negoci l´exercici anterior hagi superat els 6 milions d´euros i per tant, estiguin obligats a presentar mensualment els seus impostos.
* Opció triada: Per les empreses amb facturació inferior als 6 milions d´euros, Hisenda permet el càlcul en base a la quota del darrer impost de societats presentat, o en base als resultats de l´any en curs. Si del càlcul se´n desprèn una quota zero, no hi haurà obligació de presentar el pagament a compte.