Desenvolupo una activitat professional, haig de presentar el model 130 de pagament a compte del IRPF trimestralment?

|Desenvolupo una activitat professional, haig de presentar el model 130 de pagament a compte del IRPF trimestralment?

Com et podem ajudar?

Desenvolupo una activitat professional, haig de presentar el model 130 de pagament a compte del IRPF trimestralment?

No, s´ha de presentar quan més del 70 % dels ingressos de l´activitat professional estiguin subjectes a retenció. En cas contrari, si, que s´haurà de presentar.

Recordem que quan un professional factura serveis a un particular no practica retenció.