Quan fa Hisenda la devolució de la renda?

|Quan fa Hisenda la devolució de la renda?

Com et podem ajudar?

Quan fa Hisenda la devolució de la renda?

Si a l´exercici 2022 la renda ens ha sortit a retornar, l´Agència Tributaria disposa de 6 mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació (30 de juny de 2023) per ingressar-nos-la. És a dir, com a màxim a final d´any ens han d´haver retornat l´import, a partir d´aquesta data meritarà interessos. ?Cal indicar que si la renda s´ha presentat fora de termini, els 6 mesos que té Hisenda de termini per tornar-nos la renda compten des de la data de presentació.