Pot sol.licitar la devolució de les quotes suportades un comerciant minorista en règim especial del recàrrec d´equivalència que entrega bèns amb destí a l´exportació?

|Pot sol.licitar la devolució de les quotes suportades un comerciant minorista en règim especial del recàrrec d´equivalència que entrega bèns amb destí a l´exportació?

Com et podem ajudar?

Pot sol.licitar la devolució de les quotes suportades un comerciant minorista en règim especial del recàrrec d´equivalència que entrega bèns amb destí a l´exportació?

Tot i que realitzin operacions exemptes com les entregues de bèns destinats a l´exportació o similars, o a un altre Estat membre de la Comunitat, que al règim general de l’impost donen dret a deducció, els comerciants minoristes en règim especial del recàrrec d´equivalència no poden deduir les quotes suportades per les adquisicions o importacions de bèns de qualsevol naturalesa o pels serveis que hagin prestat, en la mesura en que aquests bèns o serveis s´utilitzin en la realització de les activitats a les què afecta el règim especial (article 154.Dos de la Llei del Impost).

Aquesta limitació posa de manifest que el règim especial del recàrrec d´equivalència no s´ha pensat per a comerciants minoristes que actuen en entregues de bèns destinats a l´exportació, ja que en aquestes operacions el comerciant no repercuteix l´ Impost però?el suporta (i el recàrrec d´equivalència) en les adquisicions i no el pot deduir ni recuperar, excepte en el cas del Règim de Viatgers.