Estan exempts de tributació a efectes de IRPF els rendiments del treball obtinguts a l´estranger?

|Estan exempts de tributació a efectes de IRPF els rendiments del treball obtinguts a l´estranger?

Com et podem ajudar?

Estan exempts de tributació a efectes de IRPF els rendiments del treball obtinguts a l´estranger?

Sí, sempre que els treballs siguin efectivament realitzats a l´estranger amb el límit de 60.100 € anuals, i que aquests treballs siguin realitzats per una empresa o entitat no resident o un EP situat a l’estranger, i que en el territori que es realitzin els treballs s’apliqui un impost similar i no es tracti d’un país qualificat com a paradís fiscal.