Què són les hores extraordinàries i quantes es poden fer?

|Què són les hores extraordinàries i quantes es poden fer?

Com et podem ajudar?

Què són les hores extraordinàries i quantes es poden fer?

Són hores extraordinàries totes aquelles hores de feina que sobrepassin la durada màxima de la jornada ordinària de treball. Qualsevol treballador major de 18 anys que estigui contractat a temps complet pot realitzar hores extraordinàries, en canvi, no poden fer-ho el  següents:

  • Treballadors menors de 18 anys.
  • Treballadors en jornada nocturna, és a dir, aquells que treballen almenys tres hores entre les 22 i les 6h.
  • Treballadors que treballen dins d’una mina.
  • Treballadors amb contracte de formació o contracte a temps parcial.
  • Treballadors que es troben en un ERTE amb reducció de la seva jornada laboral.

Mitjançant el conveni, es determinarà la quantitat a pagar per les hores extraordinàries o la seva compensació amb descans retribuït.

Cal destacar:

  • El pagament de les hores extraordinàries, com a mínim, serà el de les hores ordinàries.
  • Com a norma general, el nombre d’hores extraordinàries no podrà ser superior a 80 a l’any, de mitjana i en còmput anual.
  • Les hores extraordinàries derivades de sinistres, danys extraordinaris i urgents, encara que es compensin com qualsevol altra hora extra, no computaran pel límit màxim anual.