Pot l´exercici comptable ser superior o inferior a dotze mesos?

|Pot l´exercici comptable ser superior o inferior a dotze mesos?

Com et podem ajudar?

Pot l´exercici comptable ser superior o inferior a dotze mesos?

L´exercici comptable mai podrà ser superior a dotze mesos però si inferior en els següents casos:

Quan es constitueixi la societat, el seu primer any començarà en el moment de la constitució però finalitzarà a la conclusió de la data determinada per al tancament de l´exercici comptable.
Quan es dissolgui la societat, el seu exercici finalitzarà en aquell moment.
Quan es facin canvis importants en la seva forma jurídica.