He tingut un local arrendat fins el 30 de setembre, haig de presentar el model 390?

|He tingut un local arrendat fins el 30 de setembre, haig de presentar el model 390?

Com et podem ajudar?

He tingut un local arrendat fins el 30 de setembre, haig de presentar el model 390?

Sí, s´ha de presentar. L´exoneració de presentar el model 390 no procedeix quan no s´ha de presentar el model 303 corresponent al quart trimestre per haver-se donat de baixa en el cens d´empresaris abans de començar el quart trimestre.