Com es comptabilitza l´ajut del bo kit digital?

|Com es comptabilitza l´ajut del bo kit digital?

Com et podem ajudar?

Com es comptabilitza l´ajut del bo kit digital?

És un programa d´ajuts? de fins a 12.000 € destinat a la digitalització de les pimes i autònoms.

* Per la concessió del bo:

(4708) HP deutora per subvencions concedides a (130) Subvencions oficials de capital.

* Per la imputació a ingrés de la part de la inversió imputada com a despesa:

(130) Subvencions oficials de capital a (746) Subvencions de capital transferits al resultat de l’ exercici.

* Per la cancel. Lacio del deute amb el proveïdor del kit digital:

(410X) Creditor X  a (4708) HP deutora per subvencions concedides.