He de tributar a l’IRPF per la transmissió del meu habitatge habitual si soc més gran de 65 anys o tinc una situació de dependència severa o de gran dependència?

|He de tributar a l’IRPF per la transmissió del meu habitatge habitual si soc més gran de 65 anys o tinc una situació de dependència severa o de gran dependència?

Com et podem ajudar?

He de tributar a l’IRPF per la transmissió del meu habitatge habitual si soc més gran de 65 anys o tinc una situació de dependència severa o de gran dependència?

No. En aquests casos, els guanys patrimonials derivats de la transmissió de l’habitatge habitual estan exempts. L’exempció també s’aplica si es transmet la nua propietat i es reserva l’usdefruit vitalici sobre l’habitatge.