Si, com a particular, adquireixo un vehicle elèctric tinc alguna deducció a l’impost sobre la renda de les persones físiques ?

|Si, com a particular, adquireixo un vehicle elèctric tinc alguna deducció a l’impost sobre la renda de les persones físiques ?

Com et podem ajudar?

Si, com a particular, adquireixo un vehicle elèctric tinc alguna deducció a l’impost sobre la renda de les persones físiques ?

Sí, sempre que el vehicle s’adquireixi per a ús particular en el període que va del 30 de juny del 2023 al 31 de desembre del 2024. L’import de la deducció és el 15% del valor d’adquisició i la base de deducció no podrà superar els 20.000 euros.