Què comporta superar els 6.010.121,04 € de volum d´operacions en un exercici?

|Què comporta superar els 6.010.121,04 € de volum d´operacions en un exercici?

Com et podem ajudar?

Què comporta superar els 6.010.121,04 € de volum d´operacions en un exercici?

Et converteix en gran empresa, i com a tal, has de començar a liquidar els impostos (model 303, model 111, model115 ) amb una periodicitat mensual en lloc de trimestral. Tanmateix, estàs obligat a fer els pagaments a compte del impost de societats segons el resultat de l´exercici (comptat des del primer dia de l´exercici fins al darrer dia del mes anterior al que estem liquidant), si bé aquest llindar està fixat en 6.000.000 euros.

I finalment, quedes inclòs en el S.I.I. ( Subministrament Immediat de Informació). Consisteix en l´enviament de forma pràcticament simultània a l´Administració, dels nostres registres de factures.