Fins a quin import es pot demanar ajornament a hisenda sense aportacions de documentació addicional i garanties?

|Fins a quin import es pot demanar ajornament a hisenda sense aportacions de documentació addicional i garanties?

Com et podem ajudar?

Fins a quin import es pot demanar ajornament a hisenda sense aportacions de documentació addicional i garanties?

El límit exempt de l´obligació d´aportar documentació addicional i garanties en les sol.licituds d´ajornament o fraccionament dels deutes tributaris és de 50 mil euros.