Com funciona el nou impost sobre el CO2 dels vehicles de tracció mecànica de Catalunya?

|Com funciona el nou impost sobre el CO2 dels vehicles de tracció mecànica de Catalunya?

Com et podem ajudar?

Com funciona el nou impost sobre el CO2 dels vehicles de tracció mecànica de Catalunya?

És un nou impost que grava la quantitat de CO2 emesa, calculada en (grams emesos/km) . Es regeixen pels certificats expedits pels fabricants o per la Llei 16/2017, de l´1 d´agost del canvi climàtic.