Com es comptabilitza el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables en operacions de venda ?

|Com es comptabilitza el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables en operacions de venda ?

Com et podem ajudar?

Com es comptabilitza el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables en operacions de venda ?

Per el venedor que repercuteix l´impost , ja sigui fabricant , importador o adquirent intracomunitari , l´import rebut per el nou impost sobre els envasos es comptabilitzarà com més import de la venda ( compte 700 haver ) . I quan arribi el moment de presentar el model 592 per auto liquidar l´Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables , es procedirà a comptabilitzar-lo com altres impostos ( compte 631 deure ).