Quins béns tenen la consideració de béns d´inversió a efectes de l´IVA?

|Quins béns tenen la consideració de béns d´inversió a efectes de l´IVA?

Com et podem ajudar?

Quins béns tenen la consideració de béns d´inversió a efectes de l´IVA?

Els béns corporals, mobles o immobles, que per la seva naturalesa i funció utilitzaràs en el teu negoci més d´un any. No tenen aquesta consideració:

– Els accessoris i peces de recanvi que compres per reparar un bé d´inversió.
– Les obres que realitzis per reparar un bé d´inversió.
– Els envasos o embalatges.
– Els uniformes de treball.
– Qualsevol altre bé que el seu valor sigui inferior a 3.005,06 euros sense IVA i tenint en compte que el límit és per unitat i no per lot.