Com variarà la reducció en l´ IRPF en el lloguer d´habitatge a partir del gener del 2024?

|Com variarà la reducció en l´ IRPF en el lloguer d´habitatge a partir del gener del 2024?

Com et podem ajudar?

Com variarà la reducció en l´ IRPF en el lloguer d´habitatge a partir del gener del 2024?

Amb efectes al proper 1 de gener de 2024, es modifica l´article 23.2 de la Llei de l´IRPF, que regula la reducció del rendiment net positiu obtingut per l´arrendament de béns immobles destinats a habitatge.

L´actual reducció del 60% es reduirà fins al 50% per a nous contractes de lloguer, i es pot incrementar fins al 90% si es compleixen una sèrie de condicionants.