Què és un Controller Financer?

|Què és un Controller Financer?

Com et podem ajudar?

Què és un Controller Financer?

El Controller Financer d’un societat és la persona encarregada de donar exactitud i fiabilitat a la informació financera de la societat a partir de l’anàlisi del balanç i dels ratis de la societat, amb la finalitat d’ajudar en les possibles decisions estratègiques de caire financer, per tal d’optimitzar els recursos de la companyia.

El controller Financer ha de ser perfecte coneixedor de les últimes tendències del món de l’empresa a tots els nivells, econòmic, social i tecnològic, per tal de poder implementar millores o detectar problemes conjunturals.