Les quotes de l´assegurança mèdica que paga un autònom per ell i la seva familia, són deduïbles?

|Les quotes de l´assegurança mèdica que paga un autònom per ell i la seva familia, són deduïbles?

Com et podem ajudar?

Les quotes de l´assegurança mèdica que paga un autònom per ell i la seva familia, són deduïbles?

Sí. En principi, totes les despeses reflectides a la comptabilitat? o en els llibres registre són deduïbles si són necessàries objectivament per a l´activitat i es poden justificar amb factures, rebuts?…? Tot i que aquest tipus d´assegurança poden no ser necessaris per a l´activitat, la llei especifica que un autònom se les pot deduir per ell mateix, pel seu conjugue i pels seus fills menors de 25 anys amb el que convisqui? amb un límit de 500 euros anuals per persona (1500€ si és discapacitada).