Targeta Sanitària Europea (TSE).

|Targeta Sanitària Europea (TSE).

Com et podem ajudar?

Targeta Sanitària Europea (TSE).

La forma segura de viatjar a l’estranger és tenir la TSE; es tracta d’un document personal i intransferible, de caràcter gratuït, que acredita el dret a rebre prestacions sanitàries durant una estada temporal en qualsevol dels 27 països membres de la Unió Europea, així com al Regne Unit, Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa. La poden obtenir els titulars del dret a l’assistència sanitària i els beneficiaris al seu càrrec, i la forma de sol·licitar-la és a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, identificant-te amb un certificat electrònic, Cl@ve o via SMS.