Quines implicacions té la doble nacionalitat?

|Quines implicacions té la doble nacionalitat?

Com et podem ajudar?

Quines implicacions té la doble nacionalitat?

La concurrència de dues nacionalitats en una mateixa persona té com a conseqüència l’existència d’un doble vincle jurídic. La persona amb doble nacionalitat és nacional de dos països alhora, i gaudeix de la plena condició jurídica de nacional dels dos estats. Tot i això, només estarà sotmès a la legislació del país on tingui fixat el seu domicili. Això serà aplicable a qüestions com ara l’atorgament de passaport, l’exercici dels drets civils i polítics, els drets de treball i de seguretat i les obligacions militars.