Què són i com es comptabilitzen les despeses anticipades?

|Què són i com es comptabilitzen les despeses anticipades?

Com et podem ajudar?

Què són i com es comptabilitzen les despeses anticipades?

Són serveis o prestacions de serveis que s’han pagat per avançat, és a dir, que encara no s’han gaudit o rebut. Per això, encara que es comptabilitzen a l’exercici actual, corresponen a un de posterior. Es registren com un actiu corrent en el balanç general de l’empresa i el compte comptable que s’utilitza és el 480 de despeses anticipades.