Es pot aplicar el tipus impositiu reduït del 10 per cent a les execucions d´obra que tinguin per objecte la construcció de piscines o instal.lacions esportives?

|Es pot aplicar el tipus impositiu reduït del 10 per cent a les execucions d´obra que tinguin per objecte la construcció de piscines o instal.lacions esportives?

Com et podem ajudar?

Es pot aplicar el tipus impositiu reduït del 10 per cent a les execucions d´obra que tinguin per objecte la construcció de piscines o instal.lacions esportives?

No. Les piscines no es consideren edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, per tant, encara que es contractin directament amb el promotor d´una edificació hauran de tributar al tipus impositiu general del 21 per cent.