Quin tipus de gravamen d´IVA hem d´aplicar en cas de sinistre en l´habitatge per al seu ús particular, si tenim contractada una pòlissa d´assegurances ?

|Quin tipus de gravamen d´IVA hem d´aplicar en cas de sinistre en l´habitatge per al seu ús particular, si tenim contractada una pòlissa d´assegurances ?

Com et podem ajudar?

Quin tipus de gravamen d´IVA hem d´aplicar en cas de sinistre en l´habitatge per al seu ús particular, si tenim contractada una pòlissa d´assegurances ?

Si és la companyia d´assegurances que envia l´industrial per arreglar el sinistre el tipus de gravamen és el 21% , per contra, si la companyia d´assegurança paga una indemnització per el peritatge realitzat, el destinatari de les obres és l´assegurat, i com a conseqüència el tipus de gravamen serà del 10%.