Estic obligat a declarar els meus béns a l’estranger ?

|Estic obligat a declarar els meus béns a l’estranger ?

Com et podem ajudar?

Estic obligat a declarar els meus béns a l’estranger ?

Estan obligats a presentar la declaració les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol sempre que superin els 50.000 € en comptes en entitats de crèdit, valors, fons, assegurances, rendes, béns i drets sobre béns immobles.

En cas d´incompliment de l´obligació d´informar, les sancions són quantioses: una multa fixa de 10.000 € a la qual es poden sumar 5.000 € per cada dada no comunicada, incompleta, inexacta o falsa.

El termini per a presentar el model 720 informatiu finalitza el 31 de març de l´any immediatament posterior.