Com tributen els habitatges individuals dels progenitors divorciats quan els fills comuns resideixen al domicili familiar i els pares s’hi traslladen pels períodes de temps que en tenen la guarda?

|Com tributen els habitatges individuals dels progenitors divorciats quan els fills comuns resideixen al domicili familiar i els pares s’hi traslladen pels períodes de temps que en tenen la guarda?

Com et podem ajudar?

Com tributen els habitatges individuals dels progenitors divorciats quan els fills comuns resideixen al domicili familiar i els pares s’hi traslladen pels períodes de temps que en tenen la guarda?

Només un dels dos habitatges del progenitor podrà ser considerat habitatge habitual, l’altre tributarà pel règim d’imputació de rendes immobiliàries.