Com es computa la plantilla a l’efecte de l’obligatorietat d’elaborar un pla d’igualtat?

|Com es computa la plantilla a l’efecte de l’obligatorietat d’elaborar un pla d’igualtat?

Com et podem ajudar?

Com es computa la plantilla a l’efecte de l’obligatorietat d’elaborar un pla d’igualtat?

Les empreses amb una plantilla de 50 treballadors o més tenen l’obligació d’elaborar un pla d’igualtat.

El còmput s’haurà de realitzar el 30 de juny i el 31 de desembre de cada any sobre tots els treballadors de l’empresa, inclosos els que tinguin contractes fixos discontinus, de durada determinada o amb contractes de posada a disposició (ETT).

Cada persona amb contracte a temps parcial computa com una, amb independència de les hores de treball.

A aquest número de treballadors cal sumar-hi els contractes de durada determinada que hagin estat vigents durant els 6 mesos anteriors i que s’hagin extingit en el moment d’efectuar el còmput i cada 100 dies treballats o fracció computarà com un treballador més.