Es poden ajornar totes les declaracions amb import a ingressar?

|Es poden ajornar totes les declaracions amb import a ingressar?

Com et podem ajudar?

Es poden ajornar totes les declaracions amb import a ingressar?

No. Existeixen deutes inajornables com els corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte.