La successió en una empresa familiar estarà exempta en el 95 % del seu valor en el Impost de Successions?

|La successió en una empresa familiar estarà exempta en el 95 % del seu valor en el Impost de Successions?

Com et podem ajudar?

La successió en una empresa familiar estarà exempta en el 95 % del seu valor en el Impost de Successions?

No necessàriament. S´han de complir un seguit de condicionants relatius al percentatge de participació, sou percebut de la societat, realització de tasques directives, entre d´altres.

A més l´exempció afectarà a la part de la societat que estigui afecta a l´activitat empresarial, no als béns que no estiguin afectes a la mateixa ( fons d´inversió, accions, immobles que no s´utilitzen per l´activitat…).