Què és el model 718 i quan s’ha presentar?

|Què és el model 718 i quan s’ha presentar?

Com et podem ajudar?

Què és el model 718 i quan s’ha presentar?

El model 718 és l´Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes, complementari de l’Impost sobre el Patrimoni, i grava amb una quota addicional els patrimonis nets de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d’euros.

El termini de presentació del model 718 està comprès entre els dies 1 i 31 de juliol de l’any següent a la data de meritació del mateix.