A efectes de la renda, com tributa la reinversió en vivenda habitual?

|A efectes de la renda, com tributa la reinversió en vivenda habitual?

Com et podem ajudar?

A efectes de la renda, com tributa la reinversió en vivenda habitual?

Per a estar exempt de pagar el guany obtingut en la venda de la vivenda habitual, cal reinvertir tots els diners obtinguts en la transmissió. Si només s´utilitza una part per a comprar o rehabilitar la nova vivenda habitual, l´exempció serà proporcional a l´import reinvertit. El termini màxim per a la reinversió és de dos anys.